PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH FORD CẦN THƠ

Phương châm phục vụ "Tận tâm & chuyên nghiệp".

Ford Cần Thơ (CThF) là địa điểm tin cậy & nơi cung cấp dịch vụ hoàn hảo cho tất cả các khách hàng!.

dvhao28666@gmail.com

KHÁCH HÀNG